Skip to main content

Iratkezelési megoldásainkkal az intézmény az érkeztetési, szignálási, iktatási folyamat kialakítása során – a rá vonatkozó jogszabályokkal összhangban – saját igényei szerint adhatja meg az érkeztetés/iktatás szabályait (pl.: kötelezően kitöltendő adatok, központi, osztott és vegyes iktatás, érkeztetés, több iktatókönyv használata, stb.), illetve az iktatószám formátumát. Az alkalmazás az elektronikus visszaigazolás folyamatát is támogatja, azaz már a dokumentum átvételének pillanatában – beállítás esetén – értesítő e-mailt küld a feladónak, melyben a dokumentum átvételének tényéről tájékoztatja.