Érkeztetés

 • Bármilyen dokumentum- és fájltípus kezelése (levél, fax, e-mail, kép, táblázat, hanganyag, szkennelt dokumentum stb.).
 • Központi nagy tömegű szkennelés támogatása.
 • Feladó/címzett/küldemény adatainak rögzítése címjegyzékek segítségével.
 • Automatikus érkeztetés, előfeldolgozás.
 • Elektronikus visszaigazolás küldése, mely a feladót tájékoztatja az érkeztetés megtörténtéről.
 • Elektronikus átadókönyv-készítés.

Iktatás

 • Irattari terv kezelése (tételszám, megőrzési idő, megőrzési hely).
 • Központi/osztott/vegyes iktatás illetve sorszámos/főszámos-alszámos/főlajstromszámos iktatás.
 • Korlátlan számú iktatókönyv kezelése.
 • Előadói ív, átiktatás, sztornózás.
 • Funkcionális és hozzáférési jogosultságok kezelése.
 • Dokumentumok verziókezelése.
 • Ügyintézőkre szignálás.
 • Felelősök és feladatok ügyhöz rendelése.

Ügyintézés, postázás

 • Ügyintézés: feladatok, teendők, helyettesítések kezelése, ellenőrzése, jóváhagyása.
 • Határidő-beállítás, -figyelés, határidő-felfüggesztés, figyelmeztetés küldése.
 • Elektronikus aláírás kezelése.
 • Dokumentumsablonok használata.
 • Iratok kapcsolása, szerelése.
 • Tetszőleges számú és formátumú melléklet kezelése.
 • Kiadmányozási folyamat támogatása.
 • Körfax, kör-e-mail, körlevél kezelése, boríték- és etikettnyomtatás.
 • Postai feladójegyzék készítése elektronikusan (expediálás).
 • Jóváhagyási folyamatok kezelése.
 • Előadói ív készítése.

Irattározás, selejtezés

 • Irattári terv leképezése elektronikus formára.
 • Selejtezési, őrzési idők, őrzési hely megadása.
 • Selejtezési lista automatikus elkészítése.
 • Irattári jegyzék, levéltári jegyzék, selejtezési jegyzőkönyv készítése.
 • Irattárba adandó iratok automatikus listája.
 • Elektronikus archiválás.