Skip to main content

Az e-learning keretrendszerek előnye, hogy könnyen kezelhető, felhasználóbarát felületet nyújt a vállalati oktatásokhoz kapcsolódó adminisztratív feladatok elvégzéséhez. Segítségével komplex képzésmenedzsment rendszer alakítható ki, amely növeli az oktatás hatékonyságát, támogatja a képzési folyamat megtervezését, szervezését, az oktatások megvalósítását, a tananyagok megosztását, automatizálja az eredmények értékelését, és a statisztikai jelentések elkészítését. Különösen nagy segítséget jelent külsős munkatársak, atipikus munkavállalási formában dolgozók (pl. távmunka) oktatásainak megszervezésében. Támogatja továbbá az oktatási tematikák és vizsgakövetelmények, vizsgaeredmények dokumentálását, valamint a képzési helyszínek foglaltságának követését.

Nagyobb létszám, vagy komplex termék/szolgáltatás portfólió esetén a munkatársak folyamat- és termékismeretének felmérésére célszerű valamilyen informatikai eszközzel támogatott mérési rendszert alkalmazni. Az e-learning rendszerek vizsgamoduljainak használatával többféle mérési módszert és számos értékelési szempontot figyelembe vevő, objektív mérési rendszer alakítható ki. Felelősökkel, határidőkkel kiegészített, szervezett folyamatok hozhatók létre, melyben önellenőrző és vizsga kérdéssorok, login tesztek készülhetnek munkakörönként, szervezeti egységenként, témakörönként. A több alkalommal kitöltött tesztek eredményeinek értékelésével tényeken alapuló képzési előírások, oktatási tervek készíthetők, amelyek rögzítik a munkavállalók számára ajánlott, vagy kötelező oktatásokat.

A képzésmenedzsment rendszer nemcsak a HR-esek életet könnyíti meg, hanem a gazdasági, pénzügyi vezetők részére is számos előnyt tartogat. Ugyanis az oktatásmenedzsment rendszer nagyban megkönnyíti a képzések költségeinek tervezését, nyilvántartását, ütemezését, az egy képzésre/hallgatóra eső költségek megosztását, a terv-tény adatok összehasonlítását. Nem utolsó sorban pedig mérhetővé teszi az oktatásra fordított összegek felhasználásának hatékonyságát.

Mit támogat egy képzésmenedzsment rendszer?

  • Tanfolyamokra történő jelentkezés, beiratkozás folyamatát
  • Képzések hatékony tervezését, szervezését
  • Oktatási tartalmak megosztását
  • Oktatás szereplői közötti kommunikáció támogatását
  • Objektív tudásfelmérést és értékelést
  • Képzési költségek megosztását, elszámolását
  • Felelősök értesítését sikeres/sikertelen vizsgákról
  • Teljesített és elmulasztott tanfolyamok, vizsgák, certifikációk nyilvántartását

Életpályamodell-támogatás, tehetségmenedzsment

Alaptézis, hogy egy vállalat annyit ér, amennyi az alkalmazottainak tudása. A komplex munkafolyamatok és a gyorsan változó piaci környezet hatására a szellemi dolgozók tudása pár éve alatt elavulttá válhat, így a fentiek szükségessé teszik a munkatársak folyamatos képzését. A képzett munkaerő megtartásához azonban támogatni kell a tehetségmenedzsmentet, és a vállalaton belüli életpályamodell kialakítását. Az e-learning rendszerek a tehetségmenedzsment-programok összeállításához, dolgozói elégedettség felméréséhez is kiváló felületet adnak. A munkatársak kompetencia profiljainak e-learning rendszerben történő nyilvántartásával – illetve egy-egy új pozíció esetén az elvárások és a már meglévő kompetenciák összehasonlításával – a HR-esek cégen belül megtalálhatják a szükséges munkaerőt. Ha egy pozíció betöltéséhez valamilyen új ismeret elsajátítása szükséges, a kompetencia profilok használatával azonnal definiálhatók és megszervezhetők szükséges szervezetspecifikus fejlesztési/képzések. A szakmai tehetségek megtalálása, fejlesztése, motiválása, megtartása mellett a következő generációs közép és felső vezetői réteg kinevelésében is jelentős szerepet kaphat egy átgondoltan bevezetett és naprakészen nyilvántartott tehetségmenedzsment rendszer.