IBM Tivoli Storage Manager

A mentési archiválási szoftverek egyik piacvezető terméke az IBM forgalmazásában kapható Tivoli Storage Manager röviden TSM szoftver család, amely sok szervert kiszolgáló, hálózatilag is kiterjedt mentőeszköz. Mentési filozófiáját a kópiák, azaz másolatok készítése képezi. Kétféle másolattípus létezik:

 • Rövid megőrzési idejű másolat, jellemzője a korlátozott lejárati idő, mely után - még ha meg is van - a másolatot felhasználni már nem lehet. A másolatok könnyen elérhető helyen, tipikusan egy on-line diszken, vagy egy robottal felszerelt mágnesszalagos tárolóban kerülnek tárolásra.
 • Archivált másolat, jellemzője a hosszú idejű megőrzés és a házon kívüli (off site) tárolás. Elérhetősége nem túlságosan gyors, és először vissza kell vezetni a felhasználni kívánt anyagot a rövid idejű másolatok közé.

 

Felépítése

 • Maga a mentőszerver szoftver, amely számos operációs rendszerre telepíthető, a két legtipikusabb a a Windows és Linux rendszert.
 • Az információs tároló, amely egy IBM DB2 adatbázis, és a szerverrel együtt egy berendezésre telepítendő. Az adatbázisbantárolódnak a másolati adatok tulajdonságai mentési, lejárati, tárolása adatai, valamint a mentésre vonatkozó valamennyi szabály, tárolási hierarchia adat, jogosultsági adatok, felhasználói adatok, on-site és off-site adattárolók adatai, illetve a működés során képződő log állományok is.
 • A másolatok úgynevezett „Pool”-ba szerveződnek. A hierarchiába szervezhető pool-k hordozzák a megőrzési időt, hozzáférést és még sok egyéb, a másolathoz kapcsolódó tulajdonságot.
 • Az adattárolók eszközökhöz rendelődnek, melyek hordozzák a tároló tulajdonságait pl. diszk, szalag, másik TSM szerver, virtuális tároló stb.
 • A mentendő anyagokat „Node”-k hordozzák. Ez az objektum írja le a forrás elérhetőségét, és a mentendő adat kinyerését biztosító ágense(ke)t.
 • A mentés, másolatkészítés, archiválás folyamata az ágenstől az eszközig ível át. A folyamat szabályozása a tartományokba szervezet irányelvek alapján történik.
 • A forrás és a cél a hozzátartozó irányelvekkel a Pool-hoz kapcsolódik, és így lesz teljessé az egész adatfolyam. Ez a logikai konstrukció -bár első ránézésre bonyolultnak tűnik- nagyfokú rugalmasságot biztosít az egész rendszernek.

 

Milyen specialitásokkal szolgál ez a termék?

 • Az adatútban, amin a mentendő adatok végighaladnak sok extra szolgáltatást találunk. Mentési formák:
  • DD (Disk to Disk), Egy diszk területet használ a rendszer a mentett anyag tárolására. A módszernek köszönhetően nagyon gyors a helyreállítás. Természetesen nem célszerű azon a tárolón kialakítani a háttérterületet, amit mentünk.
  • DT (Disk to Tape), Közvetlen szalagra történik a mentés. Célszerű sok kazettás robottal felszerelt automatikát használni, és praktikus ha két író/olvasó mű áll rendelkezésünkre.
  • DDT (Disk to Disk to Tape) A módszert szintetizált mentésnek is hívják. A diszkre csak növekményt másolunk, de a rendszer ebből szintetizál egy teljes mentést vagy archívumot a szalagra.
  • DS (Disk to Server) A megoldás a több telephelyen elhelyezett szerverek esetén érdekes, mert a szerver továbbadja egy másik szervernek a kinyert és tárolandó anyagot. Diszk beiktatásával akár időben eltolva is történhet a művelet, kihasználva az alacsony hálózati forgalom időszakát.
 • A kazetták és egyéb hordozók tartalma titkosítható, hogy illetéktelenek ne tudjanak az adatokhoz hozzáférni.
 • A többi mentési rendszerhez képest hatékonyabb kazetta kihasználtság.
 • Ha a robot két íróművel rendelkezik, akkor a rendszer automatikusan rendet tart a kazetták között, azaz a megtartandó anyagokat átmásolja másik kazettákra, hogy felszabaduljanak az elzárt tároló helyek.

 

Összefoglalva: a TSM nagy rendszerek esetén kényelmes, biztonságos, könnyen kezelhető, de a telepítés beállítás és a mentési rendszer megtervezése, kivitelezése feltétlenül szakembert igényel.