Szerverintegráció

Címtárak

A címtár egy olyan, intenzív olvasási műveletekre optimalizált adatbázis, ami a hálózati erőforrásokat, azok konfigurációját és egymással való kapcsolatukat írja le. Tipikus címtártartalom a felhasználók listája – jelszavukkal együtt – és jogosultságai. A legelterjedtebb címtárak az eDirectory (régebbi nevén NDS avagy Novell Directory Services – a Novell univerzális címtára) és az Active Directory (a Microsoft címtára).

Hálózatfelügyelet

A hálózatfelügyelet célja, hogy hozzáférhessünk informatikai rendszerünk működésének legfontosabb, aktuális adataihoz (méghozzá központosított és egyszerű módon), valamint hogy az esetlegesen bekövetkező üzemzavarokról vagy más rendellenességekről minél előbb, automatikusan tudomást szerezhessünk (pl. elektronikus levél vagy SMS útján).

Operációs rendszerek

Az operációs rendszerek az informatikai eszközeink alapszintű működését biztosítják. Cégünk az összes nagyobb gyártó operciós rendszereit magas fokon ismeri és jártas a bevezetésükben.

Tűzfalak

A határtűzfal egy olyan célszámítógép, amin keresztül saját hálózatunkat csatlakoztatjuk az Internetre. Az ügyféltűzfal egy olyan alkalmazás (program), ami számítógépünknek a hálózatra való csatlakozását felügyeli. Mindkét tűzfalra igaz, hogy csak a rendszergazda által engedélyezett adatkapcsolatokat teszi lehetővé, és gyakran nyújtanak vírusvédelmi valamint behatolásészlelési és elhárítási szolgáltatást. A határtűzfal ezen kívül gyakran nyújt levélszemétszűrési szolgáltatást.

 

Vírusvédelem

A PC-s világ kezdetekor játékos kedvű vagy gonoszkodó programozók nekiláttak olyan programok írásának, amelyeknek a célja a kártékony kód (avagy a számítógépe vírus) sokszorozása és a károkozás volt. Azóta ez a terület is sokat fejlődött, manapság a fő cél már nem a számítógép működésképtelenné tétele. A személyi számítógépek háztartásokban történő elterjedésével jelentősen megnőtt az olyan kártékony programok száma, amely segítségével bűnözői körökben értékesíthető adatokat - bankkártya adatokat, számla jelszavakat - lehet gyűjteni. A vírusok és egyéb rosszindulatú kódok általában szoftverhibákat használnak ki. Ezeket a hibákat szoftver kibocsátója javítja, de egyéb védelemre is szükség van, amit a szervereken és a munkaállomásokon futó vírusvédelmi szoftverek biztosítanak.
A vírusvédelmi szoftverek telepítés utáni alapbeállítása általában megfelelő egy magánfelhasználó számára, de egy vállalati környezetben célszerű biztosítani a központi felügyeletet, a működés ellenőrzését és a céges előírásoknak megfelelő speciális működési szabályok érvényre jutását.

Levélszemétszűrés

Napjaink legnagyobb elektronikus levelezési gondjának számít a levélszemét elleni küzdelem. Ezen levelek olyan tartalmakkal árasztják el a levelesládáinkat, amiket nem kértünk és nincs is szükségünk rá, valamint a napi munkában roppant zavaró a sok kéretlen levél. Ezért több gyártó is készít levélforgalom szűrésére használatos alkalmazásokat, melyek konfigurálhatóak, felismerik a levelezésben a kéretlen leveleket, és meggátolják azok eljutását a felhasználóhoz.

Virtualizáció

Egy számítógép működését, a felhasználóval való kommunikációját a perifériákon keresztül az operációs rendszer biztosítja. Amikor a fizikai eszközön egyidőben nem csak egy operációs rendszer fut, akkor virtualizációról beszélünk. A fizikai eszközt kezelő operációs rendszer, illetve egyes megoldásokban hipervizornak nevezett köztes réteg a fölötte virtualizáltan futó vendég operációs rendszerek között megosztja a fizikai erőforrásokat: a processzort, memóriát és diszket. A virtualizáció számos előnyt biztosít: lehetővé teszi az erőforrások jobb kihasználását, megosztását, rugalmas átcsoportosítását.