Adattárolás és mentés

Napjaink korszerű informatikai rendszereinek óriási adattömegekkel kell nap mint nap megküzdenie. Folyton folyvást keletkező újabb és újabb dokumentumok, képek, videó anyagok, hétről-hétre növekvő adatbázisok - ismerő probléma minden informatikusnak és vezetőnek. A különböző szolgáltatások nyújtásához szükséges alapinformációk halmazai és a kapcsolódó társrendszerektől átvett adatok, illetve kommunikációs metódusok, és azokhoz kapcsolódó információk is rendszeresen növekednek, mind emellett a mozgásban levő adatokat kezelni, osztályozni, tárolni kell. Mindezen növekedés jelentős kihívás a tárolási megoldásokkal szemben, ahol a megőrzési idő, a hozzáférési sebesség, a jogosultságok és az adatbiztonság a négy legfontosabb ismérv, amely egy rendszert jellemez.

Ezekre a kihívásokra cégünk a célok függvényében különböző megoldásokkal tud válaszolni. Nézzünk néhány példát:

  • A mindennapi dokumentációs feladatok lefedésére a rövid idejű mágneses, nagy sebességű diszk tárolók alkalmazása a megfelelő, természetesen megosztott hozzáféréssel, korlátozott írási jogosultságokkal. A szolgáltatást egy fájlszerver biztosítja, mely mögött egy DAS (Direct Acces Storage – közvetlen hozzáférésű tároló) vagy egy SAN (Storage Area Network – tárolóhálózat) képezi az adattárat.
  • Az elkészült dokumentumok rövid távú archiválására egy lassúbb, korlátozottabb hozzáférést biztosító, továbbra is diszk alapú rendszer építhető fel. A megoldásban szempont a nagy kapacitás, a hozzáférési sebesség már csak másodlagos szerepet tölt be. A szolgáltatást itt is célszerű egy fájlszerverre bízni, felépítse megegyezhet a mindennapos használatos adatoknál megvalósított rendszerrel, de kisebb sebességű, ezáltal olcsóbb diszkekből áll. Megoldás a szervezet hálózatára telepített NAS (Network Access Storage – hálózati hozzáférésű tároló) szerver is, mely szintén mágneses elven működő diszk tároló rendszert tartalmaz. Ezek a rendszerek ugyanúgy használhatók, mint a mindennapiként jellemzettek, csak lassúbbak.
  • A lezárt dokumentumok, mivel még mindig a szükségesek lehetnek a munkafolyamatok szempontjából, már többféle olcsó és nagy kapacitású adattárolást megvalósító megoldással tárolhatók. Egyik megoldás az optikai (pl. a WORM – Write Once, Read Many – egyszer írható tetszőleges számban olvasható) tárolók, melyek jellegzetessége a felülírás elleni védelem. Szóba jöhetnek a JukeBox szervezésű CD/DVD/Blue-Ray lemezeket kezelő eszközök is. Ezen megoldások közös jellemzője, hogy az ily módon tárolt adatok felülírás ellen védettek.
  • A felhasználási helytől még „messzebb” elhelyezett adattárolást a mágnesszalagok és a tényleges archiválás jelenti. A „messzebb – távolabb„ jelen esetben nem csak fizikai, hanem időbeli és adminisztratív távolságot is jelent, azaz nehézkesebb, időigényesebb a távoli adatok elérése. Archiválásra általában szalagos eszközöket javasolunk, kisebb adattömeg esetében optikai adathordozót.
  • Fontos tisztázni, hogy az archívumot az különbözteti meg a mentéstől, hogy a tárolási ideje a archivált állománynak néhány év, néhány 10 év távlatába nyúlik, míg a mentés egy-két hétre szól. A mentéseknél értelmezett megőrzési idő jelenti azt az időtartamot, amíg az adott mentést tartalmazó kazetta nem kerül felülírásra.

 

A CNW valamennyi tárolási formára (diszkek, diszkrendszerek, DAS, SAN, NAS, mágnesszalagos rendszerek ) kész,  kidolgozott megoldásokkal rendelkezik.

Természetesen az adattárolás önmagában a biztonságos szolgáltatás nyújtásához szükséges, de még nem elégséges. Az adatvesztés elleni védelmi rendszerekre, más néven a mentési rendszerekre is szükség van, valamint az illegális hozzáférés megakadályozása érdekében a megfelelő szoftver háttérre is. De ne feledkezzünk meg az illetéktelen behatolás és vírusvédelmi rendszerekről sem.

A tárolók terén a nagy gyártási, fejlesztési múlttal rendelkező IBM, HP eszközeit ajánljuk, melyek az eszközgyártáson kívül a médium gyártásban diszkek, mágnesszalagok terén is kiemelkedő helyezést értek el. Meg kell még említeni a szoftver támogatottságot is, leginkább mentő és archiváló szoftverek terén, valamint a megbízhatóság és adatbiztonság növelését célzó eszközökbe épített szoftver rendszereket, mint például az IBM System Storage rendszereit.

A hatékony és biztonságos adattárolás mit sem ér biztonságos szolgáltatás nélkül. A CNW a fürtözéses (Cluster) technológiák használatával és megoldáskén nyújtott rendszereivel ebben is segítséget nyújt. Több megoldás is rendelkezésre áll, mint a virtualizációs technológiák, operációs rendszer által nyújtott fürtözés, de applikációs szinten létrehozott fürtözésben is tapasztalatokkal és megvalósult megoldásokkal rendelkezünk.