Skip to main content

E-learning, eszköz a vállalati oktatásszervezés egyszerűsítésére

A Personal Hungary kiállítás kapcsán a vállalati képzésmenedzsment informatikai támogatásáról beszélgettünk Mészáros Tamással, a CNW Zrt. értékesítési igazgatójával.

 

Projektjeink során tapasztaltuk, hogy a HR vezetőknek az oktatásszervezés kapcsán egyre több megoldásra váró feladattal kell szembenézniük. Például, hogy a vállalat vezetése a szigorodó jogszabályi kötelezettségek és szűkülő pénzügyi ráfordítások mellett is elvárja a képzések hatékonyságának folyamatos növekedését. Továbbá egyre erősebb igényként jelentkezik, hogy a változékony üzlet környezet kívánalmainak megfelelő ütemben és irányban történjenek az oktatások, illetve, hogy megvalósuljon a munkatársak tudásszintjének objektív és folyamatos mérése. Ezzel szemben a HR-es munkatársak napi munkájának jelentős részét a képzések adminisztrációja teszi ki, ami nagy munkavállalói létszám esetén jelentős erőforrás ráfordítást jelent. Mindezekre a kihívásokra a képzésmenedzsment informatikai támogatása adhat megoldást. A fenti tapasztalok alapján döntöttünk úgy, hogy részt veszünk a legjelentősebb hazai HR rendezvényen, a Personal Hungary-n, ahol e-learning és vállalati közösségi szoftvermegoldásainkkal ismerkedhetnek meg a látogatók. – mondta Mészáros Tamás.

 

"learn"Milyen informatikai megoldásokat tudna javasolni az oktatáshatékonyság növelésére?

Az e-learning rendszerek képzésmenedzsment funkciói kitűnő megoldást nyújtanak az oktatásokhoz kapcsolódó adminisztratív feladatok elvégzéséhez. A rendszerben a képzésmenedzsment teljes folyamata megtervezhető és lebonyolítható, a kurzusok rögzítésétől indulva, a tananyagok megosztásán át, az eredmények automatikus értékeléséig, vagy a statisztikai jelentések elkészítéséig. A képzésmenedzsment rendszerben kezelhetjük a tanfolyami jelentkezéseket, a jóváhagyási és beiratkozási folyamatokat, valamint a várólistákat is. Ezen túlmenően megvalósíthatjuk vele a helyszínek, oktatók, technikai eszközök foglaltságának kezelését, a helyettesítések lebonyolítását, valamint az oktatási tematikák és vizsgakövetelmények, vizsgaeredmények dokumentálását. Különösen nagy segítséget jelent külsős munkatársak, atipikus munkavállalási formában dolgozók (pl. távmunka) oktatásainak megszervezésében, vagy geográfiailag széttagolt munkakörnyezettel, illetve komplex termékportfólióval rendelkező cégek esetében.

 

Nagyobb létszám, vagy komplex termék/szolgáltatás portfólió esetén a munkatársak folyamat- és termékismeretének felmérésére az e-learning rendszerek vizsgamodulját ajánljuk. Használatával többféle módszert és számos értékelési szempontot figyelembe vevő, objektív mérés alakítható ki. Felelősökkel, határidőkkel kiegészített, szervezett folyamatok hozhatók létre, melyben önellenőrző és vizsga kérdéssorok, login tesztek készülhetnek munkakörönként, szervezeti egységenként, témakörönként. A több alkalommal kitöltött tesztek eredményeinek értékelésével tényeken alapuló képzési előírások, oktatási tervek készíthetők, amelyek rögzítik a munkavállalók számára ajánlott, vagy kötelező oktatásokat.

 

A képzésmenedzsment rendszer azonban nemcsak a HR-esek életet könnyíti meg, hanem a gazdasági, pénzügyi vezetők részére is számos előnyt tartogat. Elősegíti a költségek tervezését, nyilvántartását, ütemezését, az egy képzésre/hallgatóra eső kiadások megosztását, a terv-tény adatok összehasonlítását. Nem utolsó sorban pedig mérhetővé teszi az oktatásra fordított összegek felhasználásának hatékonyságát.

 

E-learning rendszerek bevezetése kapcsán találkoztak valamilyen speciális igénnyel?

Nagyvállalati e-learning rendszerek bevezetése során tapasztaltuk, hogy a felnőttképzésre vonatkozó jogszabályok és adatszolgáltatási kötelezettségek betartása hatalmas mennyiségű papírmunkát követel az oktatásszervezőktől. A feladat megoldására ezért egy testre szabható, felnőttképzési adminisztrációt támogató modult fejlesztettünk. A megoldás alkalmas a felnőttképzési szerződések, tanúsítványok nyilvántartására, haladási naplók, jelenléti ívek vezetésére, statisztikai jelentések elkészítésére.

 

"book"

Az adott szervezetben használatos képzési dokumentációs csomag iratainak sablonná alakításával, és a hallgatói adatokkal való integrálásával a szerződések, képzési megállapodások és űrlapok egyetlen gombnyomásra előállíthatók, nyomtathatók. Az adminisztráció hallgatói oldalra helyezésével, – azaz a résztvevők által lebonyolított online jelentkezéssel, regisztrációval, adatfeltöltéssel – jelentősen csökkennek az oktatásszervezőre nehezedő terhek. Könnyedén követhetővé válik az egyes vizsgaidőpontok/tanfolyamok telítettsége, vizsgasorozatok esetén a hallgatók előrehaladása. A tanfolyamok kiválasztása online képzési katalógusból történik, a hallgatói időbeosztást pedig e-órarend támogatja. A szoftverben nyilvántartott elektronikus vagy papír alapú jelenléti ívek, haladási naplók, tanfolyami látogatási bizonyítványok naprakészen igazolják a tanfolyamok elvégzését. A kurzust követően a vizsgázó tanuló mind a sikeres, mind a sikertelen vizsgáról azonnal névre szóló, egyedi sorszámozású tanúsítványt és átvételi elismervény kap. A modulban a törvényi előírásoknak és a vállalat szabályzatainak megfelelő statisztikák elkészítését is megoldottuk.

 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt a november 14-15-én a Personal Hungary szakkiállításon a CNW standján, ahol a fenti rendszerekről részletesebb információkat is kaphatnak vendégeink.