Storage és vékonykliens környezet kialakítása a Bácsvíz Zrt-nél

A BÁCSVÍZ Zrt. 1950. óta végez közműves ivóvíz- és csatornaszolgáltatást Észak-Bács-Kiskun megyében. A vállalat a Duna-Tisza közén, 36 településen nyújt közműves ivóvíz-szolgáltatást, a szennyvízcsatorna-hálózattal ellátott települések száma pedig 15. A települési és regionális vízművek működése teljes körűen automatizált, az irányítást és a felügyeletet 5 üzemmérnökség központi műveiből látják el.
A Bácsvíz Zrt. és a CNW Zrt. először 2008-ban kerül üzleti kapcsolatba egymással és az elmúlt évek során folyamatos együttműködés alakult ki közöttük.


Redundáns storage környezet szállítása, üzembehelyezése, bővítése

2008. első félévében a CNW nyerte el a feladatot, hogy redundáns storage környezetet szállítson le és üzemeljen be a Bácsvíz központi telephelyén.
A telepített konfiguráció 10 db 300GB-os Fiber Channel diskkel, 2 controllerrel, kettős betáplálási lehetőséggel, valamint a SAN swithcek felé 2 optikai csatlakozással rendelkezett. Mivel az ügyfél meglévő HP szerverei gyárilag nem rendelkeztek optikai csatlakozási lehetőséggel, így a projekt keretein belül bővítettük a szervereket, hogy azok mindkét SAN switch-en keresztül csatlakozhassanak a storage-hoz. Ezzel a megoldással jelentősen megnöveltük az üzembiztonság és a folyamatos működés feltételeit, így bármelyik switch, vagy controller meghibásodása, kiesése esetén a rendszer továbbra is zavartalanul képes működni. A beüzemelést on-job tréning kereteken belül végezte el a CNW Zrt., így a Megrendelő szakemberei láthatták és egyúttal meg is tanulhatták a SAN storage elvi és gyakorlati működését. A megnövekedett igények alapján, a következő évben szükségessé vált a tárterület további bővítése. Cégünk szakemberei két ütemben egy-egy bővítőkeret (EXP810) beszerzését javasolták, amellyel plusz 2x16 darab 300GB-os optikai disk redundáns összekötése valósult meg.
A Bácsvíz ez évi tervei között szerepelt SAP rendszerük IS-U modullal történő kibővítése. A vállalat informatikai szakemberei tudták, hogy az adott modul tökéletes működtetéséhez nem elegendő a meglévő DS4700 Storage környezet, ezért a CNW-hez fordult szaktanácsért a rendszer kibővítésével kapcsolatban. A Bácsvíz részéről az volt a cél, hogy a meglévő DS4700 storage-ot kiváltsák egy újabb és korszerűbb háttértároló megoldásra, a DS3950 storage-ra, majd a két storage közt folyamatos tükrözést valósítsanak meg, ahol a DS3950-ről az adatok átkerülnek a DS4700-ra. A projekt első ütemében a hardver eszközöket kellett közös firmware szintre hozni, majd az optikai switcheket plusz portokkal felbővíteni. A meglévő adatok migrációja egy hétvége alatt valósult meg úgy, hogy a hétfői munkakezdéskor az adatok már az új storage környezeten voltak elérhetők. A második ütemben kerül sor a meglévő adatok folyamatos tükrözésének kialakítására (enhanced remote mirroring, azaz ERM technológiával). A kialakított konfiguráció előnye, hogy a folyamatos adattükrözésnek köszönhetően a DS3950 tervezett, vagy nem várt leállása esetén az adatok továbbra is megtalálhatók és elérhetők lesznek a DS4700-as rendszeren is, ezzel is biztosítva a Bácsvíz Zrt. számára fontos alkalmazások folyamatos működését. A projekt befejezése előtti performancia tesztek igazolták, és alátámasztották azokat a beszállítói ígéreteket, amely szerint a rendszer így sokkal biztonságosabb és a felhasználó számára is észrevehetően felgyorsul.


Vékonykliens eszközök beszerzése, bővítése, üzemeltetése

A Bácsvíz Zrt. - a CNW és IBM szakembereivel konzultálva - 2009-ben egy 10 munkaállomásos DevonIT vékonykliens pilot rendszer kiépítése mellett döntött. A vállalatnál a vékonykliens technológia bevezetésével egy könnyebben menedzselhető, zártabb és biztonságosabb rendszert, kontrollált kliens oldali szoftver kezelést, meghibásodás esetén egyszerűbb cserét, gyorsabb szoftverfrissítést, azaz összeségében a rendszergazdai feladatok gyorsabb és hatékonyabb munkavégzését kívánták megvalósítani.
A vékonykliens rendszernek köszönhetően az olyan felhasználói alkalmazások, mint a MS Outlook, MS Office, pénzügyi rendszer, minőségirányítási rendszer, dokumentumkezelő rendszer, stb. kliens oldali futtatása megszűnt, és áttevődött szerver oldalra, ahol VMware-es környezetben futtatott terminal szerverekhez csatlakozik a DevonIT eszközpark. A felhasználóknak semmi hátránya nem származott az átállásból, ők a változásból mindössze a halkabb és kompaktabb munkakörnyezetet érzékelték. Mivel a 2009-ben kialakított vékonykliens rendszer beváltotta a hozzáfűzött reményeket, ezért a Bácsvíznél a 2010-es évben további 20 darab eszköz beszerzését valósították meg, valamint a beszerzés mellett a vékonykliensekre vonatkozó üzemeltetési szerződés megkötésére is sor került.