Lotus alapú alkalmazások revitalizációja a Magyar Telekomnál

Magyar Telekom Nyrt. az ország legnagyobb telekommunikációs szolgáltatója szakmai alapokon, illetve az üzemeltetési- és beruházási költségek figyelembe vételével, meglévő Lotus Domino/Notes alapú infrastruktúrájának Microsoft Exchange-re cserélése mellett döntött. Az áttérés azonban szükségessé tette a vállalat meglévő Domino alapú alkalmazásainak modernizálását és webes platformra ültetését.

Üzleti igények
A levelesládák migrációja rendben lezajlott azonban a Domino technológián nyugvó közel 21 000 adatbázis sorsa kérdéses maradt. Az új üzleti igények és a felügyeleti költségek csökkentésére irányuló törekvések megkövetelték ezen alkalmazások korszerűsítését és a Magyar Telekom informatikai rendszereibe illesztését, mivel:

 • A Notes és Domino termékek éves követési díja és ezen rendszerek üzemeltetése jelentős többletköltséget jelentett a vállalat számára.
 • Az új operációs rendszerek – mint például a Microsoft Windows 7 és Windows 2008 szerver – támogatása csak Domino és Notes újabb verzióinál valósult meg, így az üzemeltetett 6.5-ös rendszer frissítése mindenképpen szükségessé vállt.
 • A Domino által biztosított címtár – mely a felhasználók hitelesítését és a jogosultsági szintek kezelését valósította meg – önálló szigetrendszerként működött és megakadályozta az egységes vállalati infrastruktúra kialakítását.
 • A Magyar Telekom által preferált egységes bejelentkezést (single sign on) biztosító megoldást nem lehetett egyszerűen integrálni a régi dominos alkalmazásokkal.
 • A távmunka és az egyablakos hozzáférés támogatása érdekében az alkalmazásoknak webes felületen, egyszerű webböngésző használatával is elérhetővé kellett válniuk.

A problémák számbavételét követően a Magyar Telekom Nyrt. azt az igényét fogalmazta meg, hogy a meglévő Domino alapú alkalmazásokat a lehető legrövidebb időn belül át kell ültetni egy olyan technológiára, mely megfelel a Telekom által támasztott fenti követelményeknek, és segítségével – az alkalmazások számossága miatt – hatékony migráció valósítható meg.


A választott megoldás: IBM XPages
Az ajánlattételi szakaszt követően a CNW Zrt. kapta a lehetőséget, hogy az alkalmazások egy részének migrációját megvalósítsa. A kiválasztásnál a három legfőbb szempont a teljes migrációs költség, a meglévő referencia, illetve a szállító szakmai kompetenciája volt. A Magyar Telekom döntésének értelmében az alkalmazások migrációja a CNW Zrt. által javasolt Xpages technológia segítségével kezdődött meg.

Az XPages az IBM által fejlesztett megoldás, mely meglévő Domino alapú alkalmazások revitalizálásában, illetve új webes megoldások rapid fejlesztésében nyújt segítséget. Az XPages egyedülálló módon egy architektúrába, illetve fejlesztői környezetbe fogja össze a hagyományos dominos biztonsági- és adatbázis kezelési funkciókat, a JAVA nyelvet, valamint a webes felületek elkészítéséhez használt HTML és JavaScript technológiákat. Az XPages alapú webes alkalmazások kliensek használata nélkül, webböngészőből is elérhetőek, és alapinfrastruktúra felállítása különösebb licencberuházást nem igényel.


A megoldás folyamata
A projekt a meglévő infrastruktúra felmérésével kezdődött, melyet követően konkrét műszaki javaslatokat tettünk az Xpages architektúra felállítására vonatkozóan. Az új kiszolgálók üzembe helyezését és annak tesztelését Magyar Telekom saját hatáskörében végezte el.
A projekt során fontos szempont volt, hogy minden alkalmazás egységes felhasználói felülettel rendelkezzen, mely megfelel a megrendelő arculati elvárásainak. A projekt kezdetén ezért – javaslatunknak megfelelően – egy keretrendszert készítettünk el, mely alapjául szolgált az alkalmazások migrációjához. Ez biztosította:

 • az általános komponensek újrafelhasználhatóságát,
 • az alapvető elemek gondos tesztelését,
 • az alkalmazásokban előforduló hibák egy ponton történő javítását.

Az alkalmazások a több szervezeti egységen átívelő munkafolyamatok szervezését és az egyes lépesek jóváhagyását segítették elő, így fontos volt, hogy a felhasználói tesztek koordináltak legyenek. A Magyar Telekom ennek érdekében belső projektszervezetet állított fel, melynek feladata az egyes szervezetek és a CNW Zrt. közti kommunikáció hatékonyságának növelése volt. A tesztek eredményeit a felhasználók egy egységes felületen gyűjtöttek össze, melyet heti két alkalommal a projekt Telekom oldali felelőse juttatott el számunkra biztosítva ezzel az egypontos kommunikációt.

A projekt során az alábbi alkalmazások revitalizációjára került sor:

 1. IP nyilvántartás, mely a Magyar Telekom által használt IP tartományok és azok aktuális felhasználását követi nyomon.
 2. Teremfoglalás rendszer, melynek célja a Magyar Telekom különböző telephelyein található tárgyalók és a hozzájuk kapcsolódó erőforrások lefoglalásának biztosítása.
 3. Döntéstámogató rendszer (DTR), mely a Megrendelő felső vezetői számára biztosít hozzáférést az igazgatósági értekezletek előterjesztéseihez és döntéseihez.
 4. Zöldmezős beruházások rendszere (ZÖME), mely a kereskedőket támogatja az új zöldmezős projektek menedzselésében.
 5. Lakópark beruházások rendszere, az újonnan épített lakóparkoknál a Telekom szolgáltatásainak kiépítéséhez nyújt projektmenedzsment támogatást.
 6. Terméklap rendszer, mely a Telekom által bevezetésre kerülő új szolgáltatási csomagok kialakítását biztosítja.
 7. Bizonylatkezelő rendszer, számlák és bizonylatok jóváhagyásához.
 8. PreBent rendszer, szolgáltatások felügyeletéhez (igénylés, üzemszünet megszüntetése igény, szervezet változtatási igény, jóváhagyó)

A Magyar Telekom döntéstámogató rendszerének angol nyelvű nyitóképernyője

Az alkalmazások átültetése folyamán először egy koncepcionális felületi tervet küldünk a Megrendelő felé, ahol minden – az alkalmazás működése szempontjából fontos – felületi elem már elérhető volt, azonban a komplexebb folyamatok még nem voltak élesítve a megoldásban. A koncepcionális teszt iterációs finomítását követően lehetővé vállt az alkalmazás magjának átültetése is, melyet folyamatos műszaki és felhasználói tesztek követtek. Az elkészült és átvett alkalmazások bevezetését a Magyar Telekom saját hatáskörében oldotta meg.


A projekt egyedi jellegzetességei
A projekt során a legnagyobb nehézséget az átültetni kívánt alkalmazások komplexitása okozta. A Telekom evolúciós fejlesztési modelljének köszönhetően ezen megoldások sok esetben 10 éves múltra tekintenek vissza és az idő folyamán rengeteg változtatást éltek meg. Az alkalmazások életciklusában pénzügyi keret hiányában egyszer sem történt meg a kódok, technológiák és az architektúra újratervezése, így a változtatások következményeit éveken át cipelve, bonyolult felépítésű megoldások jöttek létre.
Az alkalmazások számtalan helyen használnak címtár funkciókat a nevek feloldása, a hitelestés és a jogosultsági szintek meghatározás során. A biztonsági validációt elkerülendő a névfeloldást és a nevek kiválasztását végül egy integrációs megoldással valósítottuk meg, amely a Domino-ban tárolt felhasználói adatokat egyértelműen összerendeli a Microsoft AD-ban rögzített felhasználói tulajdonságokkal.
 

Eredmények és további tervek
Közel 8 hónap alatt nyolc üzletileg kritikus alkalmazást sikerült a megfelelő minőségben átültetni Xpages technológiára miközben a működtetéshez szükséges alapinfrastruktúra kialakítása is rendben megtörtént. Az új alkalmazások már a központi, egységesített címtárból hitelesítik a felhasználókat és elérhetővé váltak a Telekom intranetes oldalairól is. A migrációi következtében a Lotus Notes kliensek kivezetése is lehetővé vállt az érintett szervezeti egységeknél csökkentve ezzel az üzemeltetési költségeket. A projekt során folyamatosan csiszolódott az XPages keretrendszer – a motor – mely tovább egyszerűsítheti az egyéb alkalmazások revitalizációját.
Az alkalmazások átültetésekor, a végfelhasználói oldallal történt kommunikáció során sok újabb igény érkezett a megoldások funkciókészletének bővítéséről vagy azok újragondolásáról. Az idei évben ezen alkalmazások újabb verzióinak elkészítése zajlik a keretrendszer szigorúbb biztonságtechnikai kiegészítései mellett.