Közbeszerzés

A központosított közbeszerzés rendszerét a 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet szabályozza az állami ráfordítások csökkentése, a költségvetési előirányzatok tervszerű felhasználása, valamint a központi beszerzési rendszerben rejlő előnyök közigazgatási célú hasznosítása érdekében. E rendelet alapján az ajánlatkérők és ajánlattevők közötti intézményesített kapcsolatot a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (továbbiakban: KEF) látja el.

 

Az intézményeknek – a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozóknak és ahhoz önként csatlakozóknak egyaránt - beszerzéseik során kötelező a kiemelt termékek körébe tartozó igényeiket központosított közbeszerzés megvalósításával kielégíteni. A kiemelt termékek azonos felhasználási célú, azonos műszaki, gazdasági vagy egyéb jellemzőkkel bíró termékeknek és szolgáltatásoknak az összessége, melyek megfelelnek a szigorú állami normatíva rendszerének.
Az állami normának való megfelelés a termékek és szolgáltatások alapvető műszaki-szakmai paramétereinek és funkcióinak, az ajánlattevőre vonatkozó, a közbeszerzés teljesítéséhez szükséges speciális előírásoknak való megfelelést jelent, mely teljesülését a CNW Zrt. az elmúlt években többször is bizonyította.
Ez alapján a CNW Rendszerintegrációs Zrt. az alábbi keretmegállapodásokban tudja az intézmények igényét teljesíteni:
 

IBM fejlesztői platform szerinti, vagy azzal egyenértékű adatbázis-kezelő szoftverlicencek, fejlesztőeszközeik és kapcsolódó szolgáltatások

A keretmegállapodásban többek között az alábbi termékcsaládok termékei találhatóak meg:

 • Rational
 • Cognos
 • Websphere
 • Lotus
 • DB2
 • Content Manager
 • Infosphere
 • Filenet
 • Informix


illetve szolgáltatások, mint például

 • konzultáció, oktatás,
 • rendszertervezés, rendszerintegráció, telepítés, konfigurálás,
 • karbantartás, rendszertámogatás, teljes üzemeltetési szolgáltatás.

A keretmegállapodás száma: KM0101-05IAKS14
Keretmegállapodás érvényessége: 2015. július 14 – 2017. április 4-ig, illetve a keretösszeg kimerüléséig.

A keretmegállapodás az alábbi linkről tölthető le:

keretmegállapodás - IBM adatbázis-kezelő licencek és kapcsolódó szolgáltatások

__________________________________________________

Novell, vagy azzal egyenértékű szoftverlicencek és kapcsolódó szolgáltatások

A keretmegállapodásban többek között az alábbi termékcsaládok termékei találhatóak meg:

 • ZENworks
 • SUSE / SUSE Linux
 • Novell OWS
 • GroupWise
 • Identity Management
 • Libre Office
 • NetWare

illetve szolgáltatások, mint például

 • tanácsadás, projektvezetés,
 • rendszerfejlesztés, oktatás
 • terméktámogatás, üzemeltetés.

A keretmegállapodás száma: KM0201SLIC13/1

Keretmegállapodás érvényessége 2013. szeptember 23-tól 2017. szeptember 23-ig, illetve a keretösszeg kimerüléséig.

A keretmegállapodás az alábbi linkről tölthető le:

Keretmegállapodás - Novell szoftverlicencek és kapcsolódó szolgáltatások 

__________________________________________________

A KEF portálon található termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban kérjük keresse kollégánkat az alábbi elérhetőségek valamelyikén: